Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119) (RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DTS SERWIS Mariusz Maksajda
ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa.

 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

 

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie Pani/Pana danych jest niezbędne do zawarcia umowy – w przypadku niepodania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 


Potrzebujesz pomocy?

Zamów serwis on-line

Więcej informacji?

Wyślij zapytanie


* Pola wymagane


* Pola wymagane
Facebook DTSSERWIS.PL